Polityka prywatności

1. Wstęp

Kasama Investments Sp. z o.o. (“Kasama Investments”) przetwarza Państwa dane osobowe, jeśli: wchodzicie na naszą stronę internetową i aplikacje, jeżeli zapewniamy Państwu nasze produkty lub usługi lub Państwa organizacji, przez którą są nam Państwo znani, jeśli odwiedzacie nasze centra handlowe lub uczestniczycie w naszych imprezach lub kampaniach marketingowych.Kasama Investments przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności Państwa danych osobowych i wykorzystuje te dane w sposób zgodny z prawem oraz odpowiedzialny, w tym z uregulowaniami w zakresie prywatności.

W niniejszej Polityce Prywatności opisujemy kim jesteśmy, w jaki sposób i w jakim celu przetwarzamy Państwa dane osobowe, w jaki sposób możecie Państwo zrealizować swoje prawo do prywatności, a także przedstawiamy wszelkie inne informacje, które mogą Państwa dotyczyć.

Dokładamy najwyższych starań, by przekazywać Państwu wszystkie informacje w czytelnym formacie. Jeśli jednak po przeczytaniu Polityki Prywatności będziecie mieć Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszego korzystania z Państwa danych osobowych, możecie oczywiście zawsze skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych zamieszczonych poniżej.

Stale rozwijamy i ulepszamy nasze produkty i usługi, co może powodować pewne zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych. Dopilnujemy, by odzwierciedlać te zmiany w niniejszej Polityce Prywatności. Zechcemy Państwa, do jej regularnego przeglądania, aby zapoznać się z najaktualniejszymi modyfikacjami. Na końcu niniejszej Polityki Prywatności znajduje się informacja o dokonaniu ostatniej zmiany w Polityce Prywatności.

Możemy używać plików cookies i podobnych technologii. Więcej informacji na temat sposobu używania przez nas plików cookies można znaleźć w Informacjach o Plikach Cookies.

2. Kim jesteśmy

Kasama Investments jest spółką właścicielem centrum handlowego Magnolia Park we Wrocławiu. Nasza siedziba znajduje się pod adresem: ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa. Dodatkowe informacje o danych kontaktowych Kasama Investments można znaleźć w punkcie “Więcej informacji?”.

3. Do jakich danych osobowych Polityka Prywatności ma zastosowanie?

Wszystkie dane osobowe, które są gromadzone, składowane, udostępniane, przesłane lub w inny sposób używane w odniesieniu do strony internetowej Kasama Investments, jej aplikacji, centrów handlowych, produktów i usług w Polsce objęte są niniejszą Polityka Prywatności. Obejmują one między innymi dane osobowe (w dowolnej postaci) naszych inwestorów, kandydatów, partnerów biznesowych, najemców, klientów, którym Kasama Investments zapewnia produkty i usługi, a także dostawców, odwiedzających i innych osób.

4. Co to są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby żyjącej, a także poszczególne elementy informacji, które – po zebraniu ich razem – mogą doprowadzić do identyfikacji konkretnej osoby.

Przekazujecie nam Państwo dane osobowe, jeśli: jesteście naszymi klientami, jeśli dostarczamy Państwu produkty lub usługi, jeśli jesteście odwiedzającymi nasze centra handlowe lub jeśli kontaktujecie się z nami w innym charakterze.

5. Jakie Państwa dane osobowe gromadzimy?

Jeśli chcieliby Państwo nawiązać kontakt z Kasama Investments lub jeśli już mają Państwo kontakt z Kasama Investments, jesteśmy uprawnieni do gromadzenia następujących kategorii danych osobowych:

 • Dane demograficzne (imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, narodowość, stan cywilny i osoby pozostające na utrzymaniu)
 • Dane kontaktowe (imię i nazwisko, stanowisko, adres, miejsce zamieszkania, adres email, numer telefonu)
 • Dane z wniosku o pracę (CV i list motywacyjny)
 • Dane finansowe (dane rachunku bankowego, numer kredytu, numer karty kredytowej)
 • Dane firmowe (adres, numer w rejestrze handlowym, numer identyfikacji podatkowej)
 • Dane konta (nazwa użytkownika i hasło)
 • Preferencje marketingowe (czy wyraziliście Państwo zgodę na marketing bezpośredni, czy nie)
 • Dane o interakcjach (kontakt z nasza obsługa klienta lub cyfrowa lub pisemna korespondencja)
 • Identyfikatory (online),dane z przeszukiwania Internetu i dane o ruchu odwiedzających (adres IP, pliki cookies, adres MAC, zachowanie w sieci na naszych stronach internetowych i aplikacjach, zwyczaje zakupowe i lokalizacja)
 • Informacje o uczestnictwie (udział w promocjach, programach lojalnościowych, ankietach, konkursach lub imprezach towarzyskich i marketingowych)
 • Dane potrzebne ze względów bezpieczeństwa i zapobiegania oszustwom (oficjalna identyfikacja, nagrania z kamery)
 • Dane obrazowe (zdjęcia, nagrania video)

6. W jaki sposób gromadzimy, otrzymujemy lub generujemy Państwa dane osobowe?

Możemy przetwarzać wymienione powyżej kategorie danych osobowych otrzymane bezpośrednio od Państwa, od osób trzecich lub poprzez profilowanie i zautomatyzowane techniki podejmowania decyzji, w stopniu dozwolonym prawem.

Dane osobowe przekazane bezpośrednio przez Państwa i na Państwa temat

Niżej wymienione dane są gromadzone bezpośrednio od Państwa:

 • Dane osobowe podawane przy tworzeniu konta, używaniu naszych aplikacji, zawieraniu umowy, udziału w promocjach, programach lojalnościowych lub imprezach towarzyskich i marketingowych lub inne informacje, które Państwo wprowadzanie lub przekazujecie, korzystając z produktów lub usług Kasama Investments;
 • Państwa zachowanie w sieci na naszej stronie internetowej oraz zwyczaje zakupowe podczas uczestnictwa w naszych programach lojalnościowych;
 • Dane osobowe przekazane przez Państwa w charakterze odwiedzającego nasze centra handlowe (mogą to być informacje o ruchu, wygenerowane przy pomocy namierzania WIFI);
 • Dane osobowe, które Państwo lub organizacja, przez którą są nam Państwo znani przekazują nam, korzystając z naszych produktów lub usług oraz
 • Dane osobowe, które Państwo przekazują w korespondencji, podczas rekrutacji, w informacjach zwrotnych, uzyskiwaniu pomocy (pytania i odpowiedzi) i podczas rozwiązywania sporów.

Dane osobowe, które otrzymujemy od stron trzecich

Możemy otrzymywać (dodatkowe) dane osobowe, na przykład poprzez usługi świadczone przez osoby trzecie lub ze stron portalów społecznościowych, w zakresie w jakim jest to dozwolone prawem. Ograniczenia określone w prawie mogą, na przykład, wymagać uzyskania Państwa uprzedniej zgody.

Otrzymujemy dane osobowe od następujących osób trzecich:

 • Dane od organizacji, którym zapewniamy nasze produkty i usługi (np. właściciele centrów handlowych);
 • Informacje o spółkach i ich przedstawicielach pochodzące z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
 • Dane ze źródeł publicznych, takich jak agencje wywiadu gospodarczego (spółki specjalizujące się w opracowywaniu profilów kredytowych),rejestr podmiotów niewypłacalnych (informacja o bankructwach i ustawowych procedurach oddłużenia),listy sankcji, listy osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP),gazety, Internet lub media społecznościowe (Facebook, Instagram, YouTube, Google+ i Twitter); a także,
 • Dane od (innych) spółek, które uzyskały Państwa zgodę na gromadzenie informacji o Państwu i ich sprzedaż.

Techniki profilowania / zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Być może będziemy chcieli zwrócić się do Państwa w adekwatny i spersonalizowany sposób. Aby to stało się możliwe, Państwa dane osobowe muszą zostać przeanalizowane, by ustalić najbardziej adekwatne docelowe grupy, segment, treści, reklamy, informacje, momenty i kanały .Techniki profilowania i zautomatyzowane techniki podejmowania decyzji będą używane przez Kasama Investments tylko za Państwa wyraźną zgodą, przy czym poinformujemy Państwa o założeniach związanymi z przedmiotowymi technikami oraz o ich konsekwencjach. Jednocześnie, podejmujemy niezbędne kroki, by chronić Państwa prawa oraz zapewnić, że techniki te nie będą miały prawnego ani znacznego wpływu na Państwa .

Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na stosowane profilowanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia spersonalizowanego marketingu, prosimy o kontakt z nami na dane podane w punkcie „Więcej informacji?”

7. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

 1. zawieranie umów: zawarcie i wykonanie umów z Państwem i innymi klientami, najemcami, dostawcami i partnerami (biznesowymi);
 2. komunikacja, marketing (bezpośredni) i personalizacja: utrzymanie kontaktu, promowanie i przekazywanie informacji o produktach i usługach Kasama Investments lub działalności innych podmiotów (marketing);
 3. jakość i zarządzanie: monitorowanie i usprawnianie naszych produktów i usług;
 4. czynności back office: zarządzanie fakturami i pobieraniem należności;
 5. zabezpieczenia i bezpieczeństwo: ze względu na bezpieczeństwo, wypadki, roszczenia ubezpieczeniowe, itp.; a także
 6. prawo i przepisy: przestrzeganie prawa (np. w zakresie wymogów weryfikacyjnych) lub nakazów sądowych, których Kasama Investments jest stroną.

Ujmując rzecz bardziej szczegółowo, przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

Wykonywanie umowy

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by przygotować, zawrzeć, wykonać i (ewentualnie) wypowiedzieć umowy , np. umowy leasingu, umowy o zarządzanie centrum handlowym, umowy kupna – sprzedaży, itp. W tym celu potrzebne nam są dane demograficzne, kontaktowe, dane spółki oraz dane finansowe.

Komunikacja, marketing (bezpośredni) i personalizacja

 • Zarządzanie relacjami z klientem – Państwa relacja z Kasama Investments jest dla nas ważna. Dlatego dokładamy najwyższych starań, by zapewnić, iż Państwa dane osobowe są poprawne i aktualne. Zarządzanie relacjami z klientem obejmuje stworzenie kontaktu i rejestrację Państwa konta jako klienta Kasama Investments. Zarządzanie obejmuje również ułatwianie udostępnienia Państwa danych kontaktowych – Kasama Investments ,w celu sporządzania propozycji biznesowych i przesyłania faktur właściwemu klientowi. W tym celu gromadzimy Państwa dane demograficzne, kontaktowe i firmowe. 
 • Obsługa i wsparcie klienta – Chcemy być w stanie pomóc Państwu tak szybko, jak to możliwe w sytuacji Państwa kontaktu z nami w celu uzyskania wsparcia lub złożenia dodatkowego wniosek lub zażalenia. Dlatego też potrzebujemy móc przetwarzać Państwa dane osobowe, tj. sporządzać notatki, a także rejestrować raporty i rozmowy telefoniczne między Państwem, a naszymi pracownikami. Zebrane w ten sposób informacje nie tylko ułatwią nam rozwiązanie Państwa pytania/problemu, ale także będą pomocne w celu podniesienia jakości naszych usług. W tym celu gromadzimy Państwa dane demograficzne, kontaktowe, firmowe, finansowe, a także Państwa wnioski lub zażalenia. 
 • Marketing i oferty promocyjne – Jeśli jesteście już Państwo klientem Kasama Investments, albo wskazaliście, że chcecie otrzymywać informacje o produktach i usługach Kasama Investments lub o działalności innych podmiotów, możemy włączyć Państwa na listę mailingową, przy pomocy której wysyłane są: newsletter, broszury i inne informacje. Aby przesyłać takie (spersonalizowane) oferty, przetwarzamy Państwa dane demograficzne, kontaktowe i firmowe. 
 • Uczestnictwo w programie lojalnościowym – Możemy także przetwarzać Państwa dane osobowe, jeśli zostało nam wskazane, iż chcecie Państwo uczestniczyć w programach lojalnościowych, by otrzymać spersonalizowaną ofertę i przekazywać informacje zwrotne w postaci ankiet zadowolenia lub zainteresowań klienta. W tym celu Kasama Investments  gromadzi Państwa dane demograficzne, kontaktowe, finansowe, dane konta i uczestnictwa.

Jakość i zarządzanie

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by monitorować i podnosić jakość naszych produktów, usług, procesów i systemów, a także by informować zarząd Kasama Investments i prowadzić audyty wewnętrzne. Przykładowo Kasama Investments może używać sieci WIFI, by monitorować ruch i przepływ odwiedzających i oceniać wyniki zarządzanych przez nią centrów handlowych. W tym celu Kasama Investments gromadzi dane o interakcjach, zrachowaniach w sieci i informacje o ruchu odwiedzających.

Czynności back office

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by zarządzać relacjami z Państwem i spełniać wymogi wskazane w umowach. Przykładowo, klienci, którzy nie zapłacili wymaganych faktur otrzymają odpowiednie przypomnienia. Dlatego też przetwarzamy takie dane osobowe, jak: dane demograficzne, kontaktowe, kontaktowe, firmowe, finansowe oraz dane konta.

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by zapewnić bezpieczeństwo odwiedzających, a także by zapobiegać przestępstwom oraz je wykrywać. W tym celu, możemy używać telewizji przemysłowej (“CCTV”) podczas Państwa wizyt w obiektach Kasama Investments, zawsze w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi rejestracji obrazu. System CCTV jest dobrze zaprojektowany i używany selektywnie z zastosowaniem (uwzględnieniem) przez Kasama Investments niezbędnych środków zapobiegawczych – celem zminimalizowania nienależytego wpływu na Państwa prawo do zachowania prywatności. Informacja o monitorowaniu przy użyciu telewizji przemysłowej jest wskazana za pomocą znaków graficznych.

Prawo i przepisy

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, by zweryfikować, czy Kasama Investments może zaakceptować Państwa jako klienta lub partnera (biznesowego),by przeciwdziałać oszustwom, prowadzić audyty, przestrzegać prawa (np. prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego) oraz innych przepisów, a także by podejmować niezbędne działania prawne, w celu realizacji przez Kasama Investments praw i obowiązków.

8. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Państwa dane osobowe? 

Aby działać zgodnie z prawem, przetwarzanie danych osobowych w pewnych (określonych powyżej) celach musi być oparte na odpowiedniej podstawie prawnej[1]. Kasama Investments przetwarza dane osobowe na podstawie poniższych podstaw prawnych:

(1) Wykonywanie umowy (o świadczenie usługi) z Państwem

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które są niezbędne dla wykonywania przez nas umów zawartych z Państwem. Bez niezbędnych danych osobowych nie bylibyśmy w stanie wypełnić postanowień umów ze strony Kasama Investments.

(2) Wypełnienie obowiązku prawnego

Kasama Investments z mocy prawa związana jest obowiązkiem przetwarzania Państwa danych osobowych celem spełnienia wymogów prawa. 

(3) Nasz prawnie uzasadniony interes

Kasama Investments używa Państwa danych osobowych w realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak: 

 • podnoszenie jakości i efektywności usług realizowanych przez Kasama Investments;
 • ochrona interesów odwiedzających obiekty zarządzane/stanowiące własność Kasama Investments i interesariuszy;
 • wykrywanie oszustw i przypadków naruszenia bezpieczeństwa (np. na stronie internetowej i w centrach handlowych Kasama Investments);
 • obrona w postępowaniach sądowych;
 • przestrzeganie prawa.

(4) Państwa zgoda

Jeśli poprzednie trzy podstawy prawne nie mają zastosowania, Kasama Investments może przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie za Państwa wyrażoną z góry, jednoznaczną, wyraźną zgodą. Proszę pamiętać, że możecie Państwo zawsze wycofać udzieloną zgodę. Proszę także pamiętać, że wycofanie zgody jest możliwe tylko wówczas, gdy została ona przez Państwa udzielona, a jej wycofanie nie ma skutku retrospektywnego.

Kasama Investments przetwarza dane osobowe, jeśli są one gromadzone w celach wskazanych powyżej, w oparciu o następujące podstawy prawne:

[1]Podstawy prawne wymienione są w art. 6 Rozporządzenia UE o Ochronie Danych Osobowych (“RODO”).

 

CEL

PODSTAWY PRAWNE

Wykonywanie umowy: zawieranie i wykonywanie umów z Państwem i innymi klientami,
dostawcami lub partnerami (biznesowymi).

(1) Wykonywanie obowiązków z umowy (o świadczenie usług).

Komunikacja, marketing (bezpośredni) i personalizacja: utrzymywanie kontaktu,
promowanie i przekazywanie informacji o produktach i usługach Kasama Investments
lub o działalności innych podmiotów (marketing).

(1) Wykonywanie obowiązków z umowy (o świadczenie usług);
(3) Prawnie uzasadniony interes Kasama Investments;
(4) Państwa zgoda.

Jakość i zarządzanie: monitorowanie i usprawnianie produktów i usług Kasama Investments;

(3) Prawnie uzasadniony interes Kasama Investments;
(4) Państwa zgoda.

Czynności back office: faktury i zarządzanie należnościami;

(1) Wykonywanie obowiązków z umowy (o świadczenie usług);
(3) Prawnie uzasadniony interes Kasama Investments.

Zabezpieczenia i bezpieczeństwo: względy bezpieczeństwa, wypadki,
roszczenia ubezpieczeniowe itp.

(3) Prawnie uzasadniony interes Kasama Investments.

Prawo i przepisy: przestrzeganie prawa (np. wymogów weryfikacyjnych)
lub nakazów sądowych, których Kasama Investments jest stroną.

(2) Wypełnienie obowiązku prawnego;
(3) Prawnie uzasadniony interes Kasama Investments.

 

9. Komu przekazujemy Państwa dane osobowe?

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe osobom trzecim zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności oraz w zakresie dozwolonym prawem. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom:

Spółki z Grupy

Możemy przekazywać Państwa dane osobowe innym podmiotom Kasama Investments w celu zapewnienia Państwu informacji lub usług (takich jak rejestracja i wsparcie klienta),opracowywania nowych stron internetowych, aplikacji, usług, promocji i komunikatów, a także w celu zapobiegania, śledzenia i badania działań, które mogą być niezgodne z prawem, naruszeń naszych wytycznych, oszustw lub przypadków naruszeń bezpieczeństwa naszych danych.

Organy Możemy przekazywać Państwa dane organom nadzoru, takim jak Urząd Podatkowo-Celny, policja i inne organy ustawowe. Przekazujemy Państwa dane osobowe w następującym celu:

 • by wypełnić ustawowy obowiązek, nakaz sądowy lub obowiązujące przepisy prawa; albo
 • jeśli jest to konieczne dla zapobiegania, śledzenia lub ścigania przestępstwa; albo
 • jeśli jest to niezbędne do wykonywania naszych wytycznych lub ochrony praw i swobód innych osób.

Spółki usługowe (przetwarzające dane)

Przyprowadzeniu naszej działalności, możemy korzystać ze spółek usługowych. Spółki te realizują wyłącznie nasze polecenia i są związane przez nas umownym zakazem wykorzystywania Państwa danych we własnych celach.

Inne

Każda osoba trzecia, której – za Państwa zgodą – przekazujemy Państwa dane osobowe (np. w kontekście współpracy, umowy zlecenia (lub umowy o świadczenie usług)) lub która stanowi obecnie lub będzie stanowić w przyszłości część naszej organizacji w wyniku restrukturyzacji, fuzji lub nabycia.

10. Czy Państwa dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską?

Państwa dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską. Podjęliśmy wszystkie niezbędne kroki, w celu  zapewnienia, aby, ich przekazywanie było bezpieczne i mieściło się w granicach określonych prawem.

Państwa dane osobowe są przekazywane do następujących krajów poza Unią Europejską:

 • Turcja;
 • Ukraina;
 • Stany Zjednoczone Ameryki.

Aby zapewnić należyty stopień ochrony pilnujemy, by Państwa dane osobowe były przekazywane wyłącznie w przypadku, gdy objęte są jednym z poniższych zabezpieczeń:

Decyzja stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony

Wolno nam przekazywać Państwa dane osobowe poza teren Unii Europejskiej w oparciu o tak zwaną „decyzję stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony”. Jest to decyzja Komisji Europejskiej, która stwierdza, że dany kraj zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.

Tarcza Prywatności UE-USA

Państwa dane osobowe są przekazywane poza teren Unii Europejskiej wyłącznie wówczas, gdy ich odbiorca lub podmiot je przetwarzający gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych, zgodny z ramami Tarczy Prywatności USA.

Standardowe klauzule kontraktowe UE i praworządność

Przekazywanie (zgodnie z prawem) danych osobowych poza teren Unii Europejskiej jest możliwe dzięki odpowiednim zabezpieczeniom stosowanym przez nas i odbiorców danych lub podmioty, które je przetwarzają. Wdrożyliśmy przedmiotowe zabezpieczenia ze względu na zasady praworządności realizowane przez Kasama Investments i nasze standardowe klauzule ochrony danych osobowych, które uzgadniamy ze wszystkimi podmiotami, które przetwarzają powierzone im dane osobowe w naszym imieniu.

11. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe są przechowywane tak długo, jak to konieczne w celach, dla których są one przetwarzane lub tak długo, jak wymagają tego przepisy prawa. Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane w przypadku gdy odpadnie cel, dla którego były one przetwarzane, cofnięta zostanie zgoda na przetwarzanie danych osobowych lub upłynie czas wymagany na ich przechowanie.

12. Jak mogą Państwo wykonywać swe prawa prywatności?

Mają Państwo prawo zażądać dostępu wglądu do Państwa danych osobowych, a pod pewnymi warunkami, do poprawiania lub usuwania danych osobowych. Ponadto, mają także Państwo prawo do: ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, sprzeciwienia się przetwarzaniu, a także do przenoszenia danych.

Aby wykonać Państwa prawo dostępu, poprawiania lub usuwania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwieniu się przetwarzaniu, a także aby zrealizować prawo do przenoszenia danych, należy skontaktować się z nami na dane podane w punkcie „Więcej informacji?”, który znajduje się poniżej.

Proszę pamiętać, iż jesteśmy uprawnieni do zwrócenia się do Państwa o dodatkowe informacje, by zweryfikować Państwa tożsamość.

Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać komunikatów marketing bezpośredniego, proszę skontaktować się z nami. Wszelkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się w punkcie „Więcej informacji?”.

Wszelkie dodatkowe informacje o tym, w jaki sposób sprzeciwić się profilowaniu znajdą Państwo, w części zawierającej informacje na temat technik profilowania, o których mowa poniżej.

13. Czy mogą Państwo złożyć zażalenie? 

Wszelkie zażalenia prosimy składać na adres wskazany w punkcie: “Więcej informacji?”. Zażalenie złożyć można także do odpowiedniego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. Przykładowo, zażalenie można złożyć w sytuacji gdy: jeśli uważacie Państwo, że nie używamy Państwa danych osobowych z zachowaniem należytej ostrożności, albo gdy nie jesteście Państwo usatysfakcjonowani uzyskaną od nas odpowiedzią na Państwa wniosek w zakresie dostępu do Państwa danych osobowych lub ich poprawy, albo braku odpowiedzi we wskazanym terminie.

14. Więcej informacji?

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania na temat sposobu przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, na które nie odpowiedzieliśmy w niniejszej Polityce Prywatności, a także jeżeli chcieliby Państwo zrealizować swoje uprawnienia do zachowania prywatności lub złożyć zażalenie, prosimy o kontakt na poniższe dane:

MULTI POLAND SP. Z O.O. (zarządca Magnolia Park)

Skylight Building,

Złota 59, 9piętro

00-120 Warszawa

Polska 

Nasz Inspektor Ochrony Danych (“IOD”): F.L.H. Gerards.

T: +31 20 2588 100

E: compliance@multi.eu

15. Data ostatniej modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności 

Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Ostatnie modyfikacje do niej zostały wprowadzone dnia 25 maja 2018 r.